En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Elin Harrysson predikar
Söndagsklubb.
Kyrkkaffe.
Ca kl.12.45 Församlingens årsmöte