En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Elin Harrysson, Eva Holmin Eriksson.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.

Församlingsmöte efter gudstjänsten.