En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst med nattvard