En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Välkomnande av Jessica Sunnerdahl, pastor med inriktning på barn och unga.
Kyrkkaffe.