En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Klas Eriksson, Eva Holmin Eriksson.
Kören Soulful Kids medverkar.
Söndagsklubb. Kyrkkaffe.