En växande gemenskap med Gud och varandra

Gudstjänst

Elin Harrysson, Rose-Marie Engström, Anna Forsberg m.fl.
Ingen Söndagsklubb (sportlov) men kyrkkaffe till alla som vanligt.