En växande gemenskap med Gud och varandra

Församlingsråd

Vi fortsätter resan med riktning 2025. Kvällen startar kl. 18.00 med att vi äter tillsammans.