En växande gemenskap med Gud och varandra

Eftermiddagsgudstjänst med alla åldrar.

David Fouladi, Helene Bergman, Tomas Sundbom. Kyrkkaffe.