En växande gemenskap med Gud och varandra

Sinnesrogudstjänst

Sinnesrogudstjänsten börjar kl. 17.
Fika serveras från kl. 16.15.
Tema: steg 10 – Fortsatte att göra personlig inventering och erkände genast när vi hade fel.