En växande gemenskap med Gud och varandra

Här kan du ladda hem bibelläsningsplanen:

Bibelläsningsplan 2 april – 10 juli (PDF)

Inledning till Gamla Testamentet
GAMLA TESTAMENTET är en helig skrift både för kristna och judar. Den består av 66 böcker. En del är historiska och beskriver människosläktet från skapelsen och berättar sedan om Guds utvalda folk – Israel – och dess historia fram till cirka 500 år f.Kr. Det börjar med de fem Moseböckerna, som innehåller historia, lagar och bud. Sedan kommer de historiska böckerna (Josua–Ester) som berättar Israels folks historia. Till detta kommer vishetslitteratur och poesi (Job–Höga visan) och de profetiska böckerna (Jesaja–Malaki) som innehåller samhällskritik, ett fördjupat gudsperspektiv på folkets och ledarnas liv och ansvar. De profetiska böckerna innehåller även profetior som pekar fram emot Messias. Det kan vara både spännande och svårt att läsa Gamla Testamentet. Ofta kör vi fast i läsningen när vi kommer till släkttavlorna eller texter om lagar, offer och reningsceremonier.
Den här bibelläsningsplanen ”GAMLA TESTAMENTET PÅ HUNDRA DAGAR” är ett urval av några nyckelavsnitt. Här finns korta inledningar till de olika böckerna och en reflektionsfråga till varje bibelavsnitt som vägledning för tanke, tro och liv. Lycka till och Guds vägledning och välsignelse i läsningen!

/Hélène Boëthius och Christer Daelander