En växande gemenskap med Gud och varandra

Kurser

Alpha – om kristen tro

En Alphakurs är till för dig som är nyfiken på hur kristen tro hänger ihop med livets stora frågor. Det krävs inga förkunskaper eller kristen tro för att delta. Tvärtom berikas samtalen av att människor med olika bakgrund deltar. Varje kurskväll inleds med ett kort föredrag om kvällens tema följt av samtal i smågrupper. Vad säger kristen tro om Jesus? Om ondskans problem? Eller om bön? Det är exempel på ämnen som tas upp i kursen.
För närvarande har vi paus i all vår kursverksamhet. Håll utkik här för information om nästa kursstart.
Klicka här för mer information.

Växa – fördjupning i kristen tro

Växa är en fördjupningskurs i kristen tro och kan ses som en fortsättning av Alphakursen. I Växa får du mer tid på dig inom olika ämnesområden. Även om du inte tidigare har gått Alpha så är du välkommen till Växa.
Kurskvällarna innehåller sång, bön, föredrag och samtal.
Temat för kursen är Att växa i tro och liv med Jesus och höstens fokus
är Gud och jag samt Hur kan Gud tala till mig?
För närvarande har vi paus i all vår kursverksamhet. Håll utkik här för information om nästa kursstart.
Klicka här för mer information.

Hemmakväll i kyrkan

En fredagskväll i månaden träffas vi som vill göra något annat än att sitta hemma.
Vi äter tillsammans, pratar vid borden, spelar spel, pysslar, hand-arbetar eller bara tar det lugnt i soffan eller stillheten i kyrksalen.
Vi öppnar dörrarna kl. 17.30 och ca 20.30 avslutar vi med en kort andakt för den som vill. 
Hemmakväll tar en paus under våren, ev. tillbaka i höst.
Klicka här för mer information.

Husgrupper

I husgruppen träffas man för att umgås, stödja varandra, be och läsa Guds ord.
Grupperna träffas i olika hem. Skulle du vilja veta mer om husgrupperna eller vilja
vara med, kontakta pastor eller diakon.

Öppen kyrka

Kyrkan är öppen för ljuständning, enskild andakt och samtal vissa tisdagar 14.00 – 16.00 och fredagar 15.00 – 17.00 under sommaren. En skylt utanför med texten Kyrkan är öppen visar om det finns någon på plats.
På söndagar är det öppet på eftermiddagarna kl. 16.00 – 18.00. Då finns också möjlighet att delta i lovsång och bön kl. 16.30 – 17.30. Undantag de söndagar det är Sinnesrogudstjänst. Se Kalendariet för datum.

Tidigare kurskoncept

My Life workshop

Under 2020 provade vi ett nytt kurskoncept som heter My Life Workshop. Som namnet antyder handlar kursen om att på olika sätt fundera på och samtala omkring sin egen livsberättelse. Vad har jag varit med om i mitt liv? Hur har det format mig och på vilka sätt har Gud funnits med i mitt liv? Genom detta blir kursen en hjälp att lära känna sig själv och växa i självinsikt. Men kursen handlar också om att upptäcka vem Gud är och hur Gud har varit och är närvarande i våra liv. 

Roder – för dig som vill göra livet större

På Roder tar vi oss an de krafter som styr våra liv under ytan och ”krymper” vårt livsrum. Vår känsla av att inte duga. Våra rädslor. Våra förväntningar på kärlek och gemenskap. Vår (o)förmåga att försonas med det som varit. Och så vidare. Under åtta kvällar bearbetar vi våra liv tillsammans. Måltid, guidad meditation, egen eftertanke med reflektionshäfte, gruppsamtal och avslutning med beslut om förändring. De korta föredragningarna baseras på forskningsbaserade fakta och reflektioner ur ett allmänmänskligt perspektiv men det görs även en separat utvikning där temat speglas utifrån ett kristet synsätt.