En växande gemenskap med Gud och varandra

Sommarhusgrupp

Enkelt fika 18.30 följt av bibelläsning, samtal och bön 19.00.

Missionsmöte med Tilda

17.00 Söndagsklubben träffar Tilda.
18.00 Fika/korv med bröd.
18.30 Möte med Tilda och vuxna från Bromma och Abrahamsberg.

Gudstjänst

Global utblick och Insamling till församlingens missionär. Kyrkfika.

Sommarhusgrupp

Enkelt fika 18.30 följt av bibelläsning, samtal och bön 19.00.

Tisdagsgemenskap

Lovsång i kyrksalen kl.18.00, sedan fika 18.30 följt av bibelsamtal och bön 19.00-20.15.