En växande gemenskap med Gud och varandra

Städdag

Vi städar kyrkan inför höststarten. Alla är välkomna! Vi bjuder på fika och lunch. Anmälan till expeditionen.