En växande gemenskap med Gud och varandra

Retreat med Tikva

Lördag den 17 februari kl. 9.00-14.00 får du möjlighet att stanna upp, andas ut och skapa plats för reflektion. En stor del av tiden är vi i tystnad. Under förmiddagen erbjuds ett Tikva-pass (rörelseträning på kristen grund), skapande samt reflektionsövningar. Du kan även läsa en bok eller kanske vila om det är vad du behöver. Vi avslutar med lunch och en gemensam andakt. Kostnad 100 kr. Marielle Henriksson, diakonkandidat i Equmeniakyrkan och Tikva-instruktör, gör detta som ett projekt i sin utbildning till diakon. Församlingens diakon Karin Andersson finns också med under dagen. Anmälan senast 10 februari till info@kvibro.se. Begränsat antal deltagare.