En växande gemenskap med Gud och varandra

Lovsångsmässa

Nattvard, Lovsång, Bön, Ljuständning, Personlig förbön