En växande gemenskap med Gud och varandra

Gökotta

08.00 – samling vid klockstapeln Bromma kyrka.