En växande gemenskap med Gud och varandra

Församlingsmöte

Välkommen till församlingsmöte efter gudstjänsten!
Mötet är på plats i kyrksalen. Vill du delta digitalt finns det möjlighet till det. Skriv till info@kvibro.se så kommer du få länk till mötet skickat till dig.