En växande gemenskap med Gud och varandra

Församlingens årsmöte

Bromma Baptistförsamling håller sitt årsmöte efter gudstjänst och kyrkkaffe.
Årsmöteshandlingar och mer detaljer kommer att mejlas till församlingsmedlemmar i förväg. Meddela ev. ny mejladress till info@kvibro.se så att du inte missar någon information.