En växande gemenskap med Gud och varandra

Brunch för unga vuxna

Brunch, gemenskap och bön.
Kontakta Elsa via expeditionen eller mejl: elsa@kvibro.se