En växande gemenskap med Gud och varandra

Kurskväll – Apologetik, varför kristen tro?

18.30 – fika.
19.00 – Författaren Tobias Sunnerdahl föreläser om apologetik.
Vad finns det för argument som talar för kristen tro?