En växande gemenskap med Gud och varandra

Mission

Missionsmöte med Tilda

17.00 Söndagsklubben träffar Tilda.
18.00 Fika/korv med bröd.
18.30 Möte med Tilda och vuxna från Bromma och Abrahamsberg.