En växande gemenskap med Gud och varandra

Nu har vi fått en viss lättnad i restriktionerna och får träffas upp till 50 deltagare med anvisade sittplatser med minst 1 meters avstånd. Det finns gudstjänster och andra samlingar planerade fram till slutet av augusti, du hittar dem under Kalendariet.

Vi är inte klara med höstplaneringen men vår intention är att som vanligt kunna bjuda in till kurser i höst, t.ex. Växa och Alpha. Mer information kommer här på hemsidan och i nästa nyhetsblad som kommer i början av september.

När vi träffas gör vi det i omsorg om varandra, håller rekommenderade avstånd, är noga med handhygienen och stannar hemma om vi känner oss det minsta sjuka.

Trevlig sommar!