En växande gemenskap med Gud och varandra

Equmeniakyrkan ger stöd till systerkyrkornas arbete för hälso- och sjukvård i Kongoländerna. Det handlar om Evangeliska kyrkan i Kongo Brazzaville, Evangeliska samfundet och Baptistsamfundet i Kongo Kinshasa. Fokus ligger på att stödja mödra- och förlossningssjukvården och barnsjukvården.

Vår församling har sedan lång tid tillbaka haft ett engagemang för våra syskon i Kongo Kinshasa och Kongo Brazzaville.

– I Kongo Kinshasa är det 473 mödrar som dör per 100 000 levande födda barn och 91 barn av 1000 levande födda dör innan 5 års ålder. Var tjugonde kvinna dör på grund av graviditet eller förlossning.

– I Kongo Brazzaville är det 378 mödrar per 100 000 levande födda barn som dör och 48 barn av 1000 levande födda dör innan 5 års ålder.

De tre systerkyrkorna samverkar i ett hälsonätverk. Det finns en arbetsgrupp i Equmeniakyrkan som planerar stödet tillsammans med det kongolesiska nätverket. De insatser som bland andra görs är att installera solenergi på vårdscentraler och sjukhus som inte har någon permanent elektricitet. Detta gör nattliga förlossningar säkrare, nu med bra belysning. Det handlar också om utbildning av barnmorskor.