En växande gemenskap med Gud och varandra

Vi vill ge vårt stöd till evangelisation i arabvärlden genom TV och media och organisationen SAT-7.

SAT-7 arbetar med att producera och sända kristen satellit-tv i Mellanöstern och Nordafrika. Utifrån en vision om att förmedla Guds kärlek genom tv sänds program dygnet runt på arabiska, persiska och turkiska. Man räknar med 25 miljoner regelbundna tittare i fyra kanaler samt via Internet. I flyktinglägren har man t ex kunnat sända skolprogram för barn som inte har möjlighet att gå i skola på annat sätt.

I Mellanöstern kan man inte gå ut på gator och torg på samma sätt som i Väst och predika Kristus. Det vi kallar mission och evangelisation sker framför allt genom församlingarnas trogna och gedigna diakonala arbete och i det regelbundna arbetet med barn och unga precis som här hemma. Men hur ska man nå de människor som finns i områden där det inte finns en kristen kyrka, eller några kristna alls? Och hur ska man nå de människor som inte kan läsa och skriva själva även om de skulle få en Bibel i handen? Där kan SAT-7 vara ett redskap.

Arbetet med SAT-7 är något vi stödjer genom Equmeniakyrkans Internationella missionsarbete. SAT-7 är en egen organisation där Equmeniakyrkan har ett medlemskap.